V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  platného od 25.05.2018

                                                                           I.

Podle Článku 13., odst.2 e) zákazník registrací a založením zákaznického účtu poskytuje a dodavatel zpracovává tyto údaje :

a)  Jméno, Příjmení, Ulice, Město, PSČ /MO/
b)  Název a sídlo firmy, IČ, DIČ /VO, MO/
c)  Telefonní číslo, e-mail
d)  Konfekční velikost, barva
e)  Údaje jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy, v případě nevyplnění jednoho nebo více údajů zboží nemůže být dodáno
f)   Údaje jsou použity výhradně pro zpracování objednávky, fakturaci a dodání zboží
g)  Údaje jsou poskytovány na dobu trvání obchodní činnosti Carptex s.r.o., není-li souhlas odvolán

                                                                        II.

                                             Odběr novinek Článek 21., odst.2, 3, 4

a) Pro Odběr novinek zákazník vyplní e-mailovou adresu samostatně do pole "Odběr novinek "
b) Vyplněním pole zákazník souhlasí se zpracováním a zasíláním novinek z https://carptex.cz
c) Souhlas s odběrem novinek může být odvolán
d) Odběr novinek není vázán na zákaznický účet

                                                                       III.

                                   Odvolání souhlasu se zpracováním údajů a výmaz dat

1. Zákazník má možnost odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a zažádat o zrušení zákaznického účtu
a) data uložená při registraci uživatele viz. bod I. a), b), c) bez realizované objednávky budou na žádost zákazníka smazána z databáze
b) data uložená při uzavření kupní smlouvy a realizované objednávce lze vymazat po uplynutí zákonné lhůty dle Zákona o účetnictví, Předpis 563/1991Sb., § 31
c) e-mailová adresa pro Odběr novinek bude smazána z databáze

2. Zákazník zašle odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu carptex@carptex.cz
a) ze stejné e-mailové adresy na kterou je zákaznický účet registrován
b) z jiné e-mailové adresy sdělí celé registrační údaje pro ověření

3. Odvolání souhlasu 1. a), b), c) bude provedeno ve lhůtě 30 dní a zákazník obdrží informace o způsobu zpracování

                                                                     IV.

GDPR v bodech I., II., III. není součástí obchodních podmínek CARPTEX s.r.o. a získané údaje nejsou poskytované třetím stranám pro marketingové ani jiné účely

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem.

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Obsah obchodních podmínek :
I.      Obecná ustanovení
II.     Uživatelský účet
III.    Obchodní podmínky pro Českou republiku
IV.    Záruční a Reklamační podmínky pro Českou republiku
V.     Dokumenty ke stažení

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.     Prodávající je podnikající právnická osoba Carptex s.r.o., Oblouková 308, Ústí nad Labem, PSČ 403 40, identifikační číslo 02914221, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ústí nad Labem, DIČ CZ02914221, e-mail : carptex@seznam.cz, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.carptex.cz, jednající prostřednictvím Antonína Moce (dále jen „Prodávající").

2.     Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.carptex.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3.     Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovnách Prodávajícího.

4.     Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.carptex.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující, který má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

5.     Spotřebitelem (dále též „kupující“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (dále taktéž „Prodávající“) nebo s ním jinak jedná.

6.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

7.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

8.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Způsoby dodání zboží :
Objednané zboží vám zašleme Českou poštou nebo přepravní službou PPL dle Vašeho výběru z námi nabízených možností. Cena poštovného/dopravného je uvedena v sekci „poštovné a doprava“. Balné neúčtujeme. Zboží lze zaslat na zvolenou adresu. 

II. Přehled cen dopravy :

V případě nevyzvednutí zásilky kupujícím si Prodávající vyhrazuje právo navýšit konečnou cenu objednávky o další poštovné při opětovném zaslání objednávky.

Ceny za poštovné pro maloobchodní prodej po ČR jsou následující :

Česká pošta - balík do ruky do 30kg, dobírka - doručení do 24 hod - 110,-Kč 
Přepravní služba PPL - balík do 50kg, dobírka - doručení do 24 hod - 110,-Kč
Při objednávce nad 1.500,-Kč poštovné po ČR ZDARMA !!

Ceny za poštovné pro maloobchodní prodej na Slovensko jsou následující :
Přepravní služba PPL - balík do 50kg, dobírka -  (doručení do 5 dnů) - 220,-Kč
Při objednávce nad 2.000,-Kč poštovné na Slovensko ZDARMA !!

Za zásilky doručené přepravní službou PPL můžete platit platební kartou.

III. Způsoby platby :

 • na dobírku (hotově při převzetí zboží) Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (pošta, PPL, případně jiný přepravce).
 • platební kartou (platební kartou řidiči při převzetí zboží) Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli ( řidiči). Platí pouze při objednání přepravy PPL
 • platba předem - bankovním převodem na náš bankovní účet

IV. Dodací lhůty :

Dodací lhůta je obvykle do 24hod. - 5 pracovních dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží z naší nabídky není skladem, bude zřetelně označeno pojmem „není skladem“, resp. „vyprodáno“, „nedostupné“ – takové zboží nelze objednat. U každého zboží uvádíme konkrétní údaje o dostupnosti na skladě.

V. Další ujednání :

1. Ochrana osobních údajů
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu prodejce. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

2. Internetová objednávka
Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen.  

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3. Přání kupujícího (dodatek)
Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si Prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.

4. Platnost cen

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.

5. Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách výrobce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

6. Informace a poradenství

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí Prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající sám získal od výrobce či svého dodavatele.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem čís. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

Převzetí zásilky :
Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: carptex@seznam.cz (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny.

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva z vadného plnění jsou uvedena v Občanském zákoníku v § 2161 a dalších. Kupující má mimo jiné níže uvedená práva:

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

Výskyt vady do 6 měsíců od prodeje :

V případě výskytu vady ve lhůtě 6 měsíců od data dodání/prodeje má kupující právo požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká jen části věci, může kupující požadovat výměnu jen této součásti. Není – li to možné, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

Výskyt vady po šestém měsíci od prodeje :

1. Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

 •         Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
 •         Odstranění vady opravou věci
 •         Poskytnutí přiměřené slevy
 •         Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace a tato informace bude zapsána do reklamačního protokolu.

2. Vadné plnění je nepodstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:

 • Odstranění vady
 • Poskytnutí přiměřené slevy

Právo z vadného plnění se nevztahuje :

 • na vady vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku
 • nesprávným skladováním
 • na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň)

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato vada je vyznačena na prodejním dokladu nebo na záručním listu.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy Carptex s.r.o.  postupovat následujícím způsobem:

a.     informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, písemně, či osobně

b.    nebo na sídle provozovny Špitálské náměstí 3367/12, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 02914221, e-mail carptex@seznam.cz, v pracovní dny od 9:00 do 17:00 zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu a do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu.

Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list (pokud byl přiložen).

Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou) Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží :

 • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis
 •  Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu
 •  Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení – reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího :

Objednávku může kupující stornovat telefonicky na zákaznické lince, případně emailem carptex@seznam.cz až do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany prodávajícího :

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz „Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku“. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy při opakovaném nepřevzetí zásilky ze strany kupujícího. Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku :

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu. Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Carptex s.r.o., sídlo provozovny Špitálské nám.3367/12, 400 01 Ústí nad Labem, identifikační číslo 02914221, (což je i adresa pro zaslání vraceného zboží) nebo emailem na adresu e-mail carptex@seznam.cz. Kupující může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je možno stáhnout zde.

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud :

 •  Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy
 •  se jedná o dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, kde Kupující porušil jejich originální obal
 •   zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, a Kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů je nelze vrátit
 •  bylo zboží upraveno podle přání Kupujícího
 •  zboží podléhá rychlé zkáze

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

Práva z vadného plnění zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 1. 2014. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská  567/15, 120 00  Praha 2, IČ: 00020869, internetové adrese http://www.coi.cz